Kleine Criminaliteit

NIEUWS

Prostitutie in de grote steden

Naar aanleiding van actuele projecten, vaak opgestart door lokale politici, zoals het “Eros Center” in Luik (gedeeltelijk geïnspireerd door de Antwerpse ervaring met “Villa Tinto”) komt de problematiek van de beveiliging van de werkplekken van prostituees weer in de kijker. In dit artikel tracht men te onderzoeken hoe en waarom prostitutie in grote steden een pijnpunt blijft.

De beveiligde woonwijken of “gated communities”

Gated communities zijn beveiligde en volledig omheinde woonwijken en verschenen voor het eerst in de VS in de jaren 30 van de vorige eeuw. De toegang wordt gecontroleerd om te voorkomen dat niet-bewoners er ongemerkt binnendringen en er wordt gebruikgemaakt van de klassieke veiligheidsvoorzieningen (muren, hekken, bewakers, camera’s). Soms zijn het volledig nieuw opgetrokken wijken, soms bestaande wijken die werden "omgebouwd" tot gated communities.

Geluidsoverlast: wanneer de politie bellen?

Wat kan je doen bij geluidsoverlast? Probeer de zaak eerst in der minne te regelen. Maar je pogingen om het probleem vriendschappelijk te regelen niet lukken? Op welke officiële instanties kan je dan een beroep doen?

Graffiti bestrijden

Of je het nu ziet als een artistieke creatie of als vandalisme, graffiti (tekeningen gemaakt met spuitbussen) of tags (kalligrafische handtekeningen) die zonder toestemming van de eigenaar worden aangebracht zijn strafbaar. Wat kan je hiertegen doen?

Drinken in het openbaar: wat mag?

Is het consumeren van alcohol op de openbare weg strafbaar? Hoe zit het in een gesloten openbare ruimte zoals een zwembad of een bibliotheek, of in het openbaar vervoer? Wat riskeer je als je dronken bent op een openbare plaats?