Kleine Criminaliteit

NIEUWS

Een feest of een evenement: privé of openbaar?

De meeste gemeenten zijn al in aanraking gekomen met de organisatie van gemiddelde tot heel belangrijke avonden of openbare evenementen op hun grondgebied. Hieromtrent rijst een aantal vragen in verband met de eventuele toestemmingen die de organisatoren moeten verkrijgen, de mogelijkheid van de gemeente om de hinder te beperken en zelfs de organisatie van een bepaalde avond of betoging te verbieden enz.

Veilige parken en voetgangerszones voor vrouwen

Een goede inrichting van openbare plaatsen kan het onveiligheidsgevoel van de bezoekers ervan aanzienlijk verminderen. Dat subjectieve gevoel van onveiligheid is voor iedereen anders en hangt onder meer samen met het gender. De vzw Garance heeft daarom op basis van onderzoek in Brussel een reeks aanbevelingen opgesteld in verband met de inrichting en het beheer van de openbare ruimtes, met als doel een veilige omgeving te kunnen bieden voor vrouwen.

Bouwplannen? Beveilig uw woning tegen inbraak!

In de vorige artikels hadden we het over het feit dat het ontwerp en de inrichting van een woonwijk, een stratennet en de openbare ruimte een belangrijke invloed kunnen uitoefenen op (het voorkomen van) grensoverschrijdend gedrag en het gevoel van (on)veiligheid bij de bewoners. In dat verband vermeldden we reeds de aanbevelingen van de Engelse Association of Chief Police Officers.

In dit artikel bekijken we hoe de bouw van een woning kan worden geïntegreerd in een veilige omgeving en hoe het risico op inbraak tot een minimum kan worden beperkt.

Openbare plaatsen aantrekkelijker maken voor vrouwen

Het onveiligheidsgevoel en gender zijn nauw met elkaar verbonden. Vrouwen hebben het snelst en het meest last van deze angst. Het is dan ook belangrijk om openbare plaatsen zo in te richten dat ze toegankelijk en veilig zijn voor iedereen. Daarom organiseerde de vzw Garance in 2012 verkenningswandelingen door verschillende buurten van Brussel. Ze schreef op basis daarvan een aantal aanbevelingen uit met de bedoeling dat er meer rekening zou worden gehouden met de veiligheidsbehoeften van vrouwen in de openbare ruimte.

De inrichting van openbare ruimtes: aandacht voor veiligheid!

Openbare ruimtes – zoals parken, speeltuintjes of multifunctionele sportterreinen – kunnen in bepaalde gevallen uitnodigen tot grensoverschrijdend gedrag: graffiti, het in brand steken van vuilbakken, nachtlawaai … Als hieraan geen paal en perk wordt gesteld, kan dit een sneeuwbaleffect hebben en uiteindelijk leiden tot zwaardere criminaliteit (drugshandel, geweldpleging …).

Jongeren en jeugdbendes: signalen en preventie

Dat jongeren graag bij een groep willen horen, is heel normaal en ook belangrijk voor hun zelfwaarde en hun integratie in de samenleving. Maar sommige groepen of bendes zijn minder onschuldig en zetten jongeren aan tot ongepast of zelfs crimineel gedrag. Het is dan ook belangrijk dat ouders alert zijn voor bepaalde signalen die er mogelijk op wijzen dat hun kind lid is van een jeugdbende. Is dat het geval, dan is het zaak om de activiteiten van die bende van dichtbij op te volgen om te achterhalen of het om onschuldig vermaak gaat, of dat er criminele feiten worden gepleegd door de leden ervan.