Kleine Criminaliteit

NIEUWS

Het (on)veiligheidsgevoel van vrouwen op openbare plaatsen

De essentie van een openbare plaats is dat deze voor iedereen toegankelijk is. Dat klinkt heel logisch, maar er bestaan toch wel wat factoren die deze toegankelijkheid in de weg kunnen staan. Eén van die factoren is het onveiligheidsgevoel, een subjectieve angst die vaak te maken heeft met de inrichting van de openbare ruimte (niet of onvoldoende verlicht, slecht onderhouden …) en het ontbreken van een vreedzame en aangename sfeer tussen de verschillende bewoners en bezoekers.

Een pragmatische aanpak van graffiti

Of we het nu zien als een artistieke creatie of als vandalisme, graffiti (tekeningen gemaakt met spuitbussen) of tags (kalligrafische handtekeningen) zijn strafbaar indien ze zonder toestemming van de eigenaar op een openbaar gebouw of een privé-eigendom worden aangebracht. Het plaatsen van graffiti wordt in de wet omschreven als een daad van opzettelijke vernieling. De dader is burgerlijk en strafrechtelijk verantwoordelijk voor deze daden.

Haatmisdrijven op het internet: de richtlijnen van de procureurs-generaal

In een eerste artikel hadden we het over de betrokken partijen en de te volgen regels in de strijd tegen discriminatie en haatmisdrijven (Col.13/2013). In dit tweede artikel onderzoeken we kort of dergelijke misdrijven op het internet kunnen worden gelijkgesteld met persmisdrijven. We gaan gedetailleerd in op de verantwoordelijkheid van de providers en op de verschillende manieren waarop agenten en magistraten kunnen ingrijpen.

Huiselijk geweld: een fenomeen met veel gezichten

Hulpdiensten worden dikwijls opgeroepen om tussen te komen bij huiselijke twisten waarbij geweld wordt gebruikt. Geen enkel koppel is hier volledig immuun voor, het komt in elke laag van de bevolking voor, onafhankelijk ook van leeftijd of seksuele voorkeur. Meestal is de vrouw het slachtoffer, maar ook mannen ondergaan soms een of andere vorm van geweld vanwege hun partner. Het gaat hierbij niet om een ziekte of iets onafwendbaars, maar om een vicieuze cirkel die moet worden doorbroken.

Jongeren en cannabis: hoe gaan we daarmee om?

Wanneer een adolescent cannabis gebruikt, is het belangrijk om de situatie niet erger te maken dan ze is. Als ouder of opvoeder probeert u best eerst te praten met de jongere en te achterhalen waarom hij of zij cannabis gebruikt. Begin zeker niet te fouilleren of te controleren. Het is heel wat efficiënter om u goed te informeren en zo nodig een specialist te raadplegen. Paniekreacties, verwijten of dreigementen daarentegen zullen alleen maar averechts werken.

Facebook en cyberpesten: vijf tips voor jongeren

De meeste jongeren surfen dagelijks op het internet – velen onder hen meer dan twee uur per dag – en Facebook is zeer populair. De beste manier om hen te beschermen tegen de risico’s van cyberpesten – die zij zelf niet altijd goed inschatten – is preventie. Herhaalde persoonlijke aanvallen op het internet zijn immers nog kwetsender dan de klassieke pesterijen, omdat ze op elk moment kunnen gebeuren en iedereen ze kan zien. We geven hier vijf tips mee voor jongeren om zichzelf beter te beschermen.

Geluidsoverlast: hoe reageren we hier het best op?

In onze vorige drie artikels hadden we het al over de negatieve impact van geluidsoverlast en hoe de verschillende overheden dit probleem proberen aan te pakken of te voorkomen. Maar stel dat u zelf wordt geconfronteerd met een ernstige vorm van geluidshinder in uw omgeving of dat u een inbreuk vaststelt op de regelgeving hieromtrent… Hoe reageert u dan het beste?