Kleine Criminaliteit

NIEUWS

Jongeren en alcohol: pre-drinking en binge-drinking

“Pre drinking” en “binge drinking” of "voordrinken" en "comazuipen" zijn twee recente fenomenen, waarbij er overmatig alcohol wordt geconsumeerd … en niet geheel zonder risico’s. Het zijn vooral jongvolwassenen die dit doen, vaak zonder zich bewust te zijn van de schadelijke gevolgen ervan. Men is op zoek naar manieren om deze praktijken tegen te gaan, want hoewel ze niet vaak voorkomen, mogen ze niet worden onderschat maar ook niet gedramatiseerd.

Winkeldiefstal: een preventiestrategie op maat ontwikkelen

Om te voorkomen dat de verantwoordelijken van een handelszaak onnodig investeren en overbodige maatregelen nemen tegen denkbeeldige gevaren, kunnen ze best eerst de reële risico’s inventariseren en bestaande problemen identificeren. Op basis daarvan kunnen ze dan een concreet actieplan opstellen. De beslissingen en acties die daaruit voortvloeien moeten samenhangend en goed georganiseerd zijn en vanaf het begin strikt worden opgevolgd.

Huiselijk geweld: profiel van de betrokkenen en de reacties van de hulpverlener

In een vorig artikel hebben we gepoogd een definitie te geven van huiselijk geweld en beschreven we de processen van escalatie en de vicieuze cirkel, alsook de verschillende soorten geweld die hierbij worden gebruikt. Al hebben slachtoffers en daders zeer heterogene profielen, toch kunnen we een aantal indicatoren aanwijzen. Daarvoor kijken we naar de psychologische profielen van de betrokkenen en de manier waarop we als hulpverlener tussenbeide kunnen komen.

Omgaan met een persoon die onder invloed van alcohol is

Hoe kan u weten dat iemand onder invloed van alcohol is? Hoe reageert u best op een persoon die te veel gedronken heeft? Wanneer moet u de politie of de hulpdiensten bellen? We geven hier enkele praktische tips voor als u met een dergelijke situatie wordt geconfronteerd.

Elektriciteits- en gasdiefstal: een kleine daad met grote gevolgen

Sinds enkele jaren komt energiefraude steeds vaker voor. Welke risico’s nemen de fraudeurs en wat zijn de meest gebruikte werkwijzen? Sommige mensen kiezen ervoor om hun energieaansluiting te saboteren om zo geheel of gedeeltelijk hun energiekosten te ontlopen. Dit kan een reactie zijn op de huidige hoge kostprijs van energie of een manier om moeilijke financiële omstandigheden te verlichten. Deze diefstal heeft echter onvermijdelijk gevolgen voor de rest van de consumenten.

Ongewenste intimiteiten op straat

“Psst, juffrouw!" of "Hé, geef eens antwoord, hoer!” U heeft het vast wel gehoord of gezien in de media: dergelijke ongewenste intimiteiten op straat en in het openbaar vervoer zijn strafbaar. Na de documentaire (Femme de la rue) van de studente Sofie Peeters in 2012, zelf slachtoffer van dergelijke feiten, is de wet verstrengd. Maar is de regelgeving hieromtrent wel doeltreffend en streng genoeg?

Politieagenten op school? De ervaringen in de Verenigde Staten

Sinds een twintigtal jaar kennen politieprojecten op scholen een enorm succes in Europa, in navolging van de verschillende projecten die werden ontwikkeld in de Verenigde Staten. Daar hebben ze immers ondertussen al heel wat ervaring met samenwerkingsverbanden tussen politie en scholen, waarbij 17.000 politieagenten zijn betrokken, plus 3200 politieagenten die rechtstreeks werden aangeworven door de scholen. Deze preventieprogramma’s kunnen worden onderverdeeld in drie types. In dit artikel beschrijven we eerst de verschillende types en bespreken we vervolgens de doeltreffendheid ervan.