Kleine Criminaliteit

NIEUWS

Een evenement organiseren op openbaar domein

In onze vorige artikels ging het over privé- en openbare vergaderingen alsook over de bevoegdheden van de lokale overheden bij het organiseren van bijeenkomsten. Wat openbare evenementen betreft, hebben we het ook al gehad over de mogelijke tussenkomst van de gemeente naargelang de plaats van de bijeenkomst: in open lucht of in een besloten omgeving.

Alcohol op het werk: hoe kunt u een collega helpen?

Naar schatting is 3 tot 5% van de actieve bevolking verslaafd aan alcohol, wat overeenkomt met het percentage alcoholverslaafden binnen de bevolking in het algemeen. In het bedrijfsleven hebben de gevolgen van alcoholmisbruik tijdens de werkuren niet alleen te maken met de risico’s bij het besturen van voertuigen, het bedienen van machines, het leiden van teams e.d., maar ook met verminderde reflexen en onderscheidingsvermogen, een gebrek aan concentratie of onaangepast gedrag.

Onze rivieren beschermen tegen vervuiling: een absolute must!

Volgens een studie die in 2009 in het internationale tijdschrift Environmental pollution werd gepubliceerd, zijn de meeste Europese rivieren vervuild met een groot aantal organische verontreinigende stoffen (1). Een team van wetenschappers van het Europees Onderzoekscentrum voor Milieu in Ispra (Italië) onder leiding van Robert Loos, heeft meer dan 100 rivieren in 27 Europese landen bestudeerd. Er werd onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van 35 verschillende hardnekkige organische vervuilende stoffen: farmaceutische producten, pesticiden, hormonen ...

Moeten openbare bijeenkomsten toegestaan worden?

We hebben al het onderscheid tussen privé- en openbare evenementen bestudeerd en de mogelijke tussenkomst van de gemeentelijke bevoegdheid bij privévergaderingen. We analyseren nu kort welke voorwaarden opgelegd kunnen worden bij openbare bijeenkomsten.

Het is belangrijk de definitie van “openbare vergadering” te onthouden, want voor openbare vergaderingen kunnen toestemmingen nodig zijn, in tegenstelling tot privévergaderingen.

Het onveiligheidsgevoel en de reële bedreiging voor oudere mensen

Uit vele onderzoeken blijkt duidelijk dat er een discrepantie bestaat tussen het gevoel van onveiligheid bij 65-plussers en de reële onveiligheid in de vorm van (het daadwerkelijk ondergaan van) fysiek geweld, bedreigingen en beledigingen. Statistieken geven niet alleen aan dat jongeren heel wat meer risico lopen om te worden aangevallen dan oudere mensen (5 tot 7 keer volgens het onderzoek van het Franse INSEE in 2009), maar ook en vooral dat de grootste gevaren voor senioren voornamelijk bestaan uit “gewone” ongevallen (een valpartij thuis, een verkeersongeval, een poging tot zelfdoding, enz.).


Tussenkomst gemeenten en politie bij privé-evenement

We hebben eerder de omstandigheden geanalyseerd die bepalen of het al dan niet gaat om een privé-evenement. Het is dus nuttig om ons vragen te stellen over de bevoegdheden van de lokale autoriteiten tijdens dat privé-evenement, bijvoorbeeld een verjaardag met vrienden en familie.

De “ondernemers” van de seksindustrie in de grote steden

In een vorig artikel hebben we getracht in grote lijnen de evolutie weer te geven van de prostitutie in de grote steden. In dit artikel gaan we in op de gevolgen van de recente evolutie in de wereld van de prostitutie in de grote steden voor de pooiers (of souteneurs), die in sommige landen (waaronder Nederland) officieel zijn erkend en “ondernemers” worden genoemd. Vervolgens gaan we in op de strijd tegen deze internationale vorm van criminaliteit.