Kleine Criminaliteit

NIEUWS

Een goed ontworpen stratennet verhoogt de veiligheid in een nieuwe buurt

Hoe kan de inrichting van de toegangswegen en parkeerplaatsen in een woonwijk helpen de kans op misdrijven te verlagen? In een vorig artikel hadden we het over de invloed van het ontwerp en de inrichting van een woonwijk op het aantal overtredingen en het (on)veiligheidsgevoel. In dat verband stelt de Association of Chief Police Officers een reeks principes voor met het oog op de veiligheid van een woonwijk vanaf het ontwerp ervan door een architect.

Secured by design: het concept voor een veiligere buurt

Het ontwerp en de inrichting van een plaats – of het nu om een privé- of een openbare ruimte gaat – kunnen veel invloed hebben op het al dan niet voorkomen van overtredingen (zoals diefstal, vandalisme of graffiti) en op het (on)veiligheidsgevoel. Een afgelegen en slecht of niet verlichte parking kan bijvoorbeeld ’s nachts voor een gevoel van angst en onveiligheid zorgen bij de gebruikers ervan.

Rondhangende jongeren: niet alle groepen zijn problematisch

Niet alle jongeren zijn op straat te vinden, en bovendien zijn niet alle jongeren die op straat rondhangen lastig. In grote lijnen onderscheidt men vier groepen jongeren op straat. Onderstaande indeling is gemaakt door het Nederlandse bureau Beke en wordt door de politie in Nederland gebruikt om jongerengroepen per politieregio in kaart te brengen.

De gemeentelijke administratieve sancties: van boete naar alternatieve straffen

De sancties die een sanctionerende ambtenaar kan opleggen, zijn een kopie van de sancties in ons strafrecht. Dat betekent dat hij niet alleen boetes, maar ook zogenaamde alternatieve sancties kan opleggen. Welke zijn deze sancties? En op welke basis kunnen de gemeentes bepaalde inbreuken als gemengde inbreuken kwalificeren? Naast het beantwoorden van deze vragen, gaan we dieper in op de aard van de sancties die aan meerderjarigen of minderjarigen kunnen worden opgelegd.

Uw kind drinkt overmatig alcohol: hoe kunt u daarover praten?

Jongeren die overmatig alcohol drinken, zijn helaas geen uitzondering. In het geval van een dergelijk risicogedrag, moet u als ouder of opvoeder natuurlijk iets ondernemen. Maar wat en hoe? Hoe kunt u uw kind op een positieve manier benaderen en toch de niet mis te verstane boodschap geven dat dit niet kan? Jongeren trekken immers alles wat ouders (of volwassenen in het algemeen) zeggen, in twijfel … En waar kunt u te rade gaan?


De GAS-boetes: overzicht van een lokale juridische maatregel

De wet van 24 juni 2013 over de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-boetes) geeft de gemeentes de bevoegdheid om bepaalde gedragingen te bestraffen met zogenaamde administratieve sancties. Wat zijn die gemeentelijke administratieve sancties nu precies? Wie doet de vaststellingen en wie kan worden beboet? Een kort overzicht van deze lokale juridische maatregel.

Uw kind onder invloed van alcohol: hoe reageert u het best?

Alcohol is ongetwijfeld het eerste product waar jongeren mee gaan experimenteren. Maar wat doet u als uw kind ’s avonds dronken thuiskomt? Hoe kunt u uw puber duidelijk maken wat de gevaren zijn van (overmatig) alcoholgebruik? We geven hier enkele concrete tips voor ouders en opvoeders om de juiste toon te vinden.