Veiligheid : actoren en reglementair kader

NIEUWS

Welke bewijswaarde heeft een proces-verbaal?

Pv's opgesteld door de politie hebben ofwel de waarde van een inlichting, ofwel een bewijswaarde tot het tegendeel bewezen is. In hoeverre hebben de vaststellingen van een verkeersovertreding een bijzondere bewijswaarde?

Nieuwe regels voor prioritaire voertuigen!

Sinds 1 oktober 2020 zijn de regels voor prioritaire voertuigen ingrijpend gewijzigd. Prioritaire voertuigen op dringende opdracht mogen nu, op enkele zeldzame uitzonderingen na, afwijken van alle regels van het verkeersreglement.

Police-on-web: nieuwe online diensten

Police-on-web is een volwaardig e-loket waar je klacht kunt neerleggen voor minder ernstige feiten, de bewaking van je woning kunt aanvragen en alarmsysteem en bewakingscamera kunt aangeven. Tijdens de coronacrisis kun je aangifte doen van andere inbreuken die geen dringende politie-interventie vergen.