Kleine Criminaliteit

NIEUWS

Winkeldiefstal: evaluatie van de risico’s voor de handelaar

Om winkeldiefstal tegen te gaan moet je voorafgaande analyse maken van de potentiële risico's waaraan het betrokken bedrijf wordt blootgesteld en de daadwerkelijk ondervonden problemen identificeren. De winkeldiefstalpreventiestrategie moet rekening houden met de specifieke zwakke punten van de zaak.

Je merkt het niet, maar wees waakzaam: de zakkenrollers zijn terug…

Het is zomer. Verlof, uitstapjes… Iedereen trekt eropuit en de straten lopen vol. Op een overvolle tram kruisen blikken elkaar en wordt een glimlach uitgewisseld waardoor je soms met een zwaar hart de tram verlaat, maar soms misschien ook “lichter” omdat je afstapt zonder je portefeuille! Je was dan ongetwijfeld het slachtoffer van zakkenrollers en van het afleidingsmanoeuvre van hun medeplichtige! We herhalen even de meest efficiënte voorzorgsmaatregelen tegen zakkenrollers.

Nachtlawaai, te luide muziek of geluidshinder door bedrijven: wat zijn de regels?

Lawaai kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Het kan niet alleen leiden tot vermindering of beschadiging van het gehoor, maar ook tot stress, slaapstoornissen of agressief gedrag. Ook al hangen die gevolgen af van een combinatie van factoren – waaronder de omgeving en de omstandigheden waarin iemand zich bevindt – toch is een regelgevend kader om geluidshinder te beperken geen overbodige luxe.

Risicogedrag bij adolescenten: onderliggende oorzaken en de juiste reacties

De overgang van adolescentie naar volwassenheid wordt gekenmerkt door kwetsbaarheid en nieuwsgierigheid. In die periode moet de jongere zich vanuit de familiale warmte en geborgenheid stilaan opmaken voor eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Welke betekenis heeft het risicogedrag van sommige jongeren in die context en hoe kunnen we hen helpen dit gedrag en de ondoordachte gevolgen ervan te voorkomen?

Beveilig je school tegen diefstal

In elk gebouw waar er veel volk komt, zijn er waardevolle voorwerpen die de eigenaars liever niet gestolen zien worden (computers, televisietoestellen, projectors, sport-materiaal…). Maar de kans op diefstal of op beschadiging van het materiaal is natuurlijk groot doordat iedereen er gemakkelijk binnen en buiten kan en er zoveel mensen komen en gaan. Hieronder volgen enkele voorzorgsmaatregelen om mogelijke daders af te schrikken.