Verkeersveiligheid

NIEUWS

Het verzekeringsbewijs is niet meer groen

Het bewijs van aansprakelijkheidsverzekering dat bij een wegcontrole moet worden getoond wordt in de volksmond wegens zijn kleur de "groene kaart" genoemd. Die benaming wordt binnenkort dus betekenisloos.

Welke bewijswaarde heeft een proces-verbaal?

Pv's opgesteld door de politie hebben ofwel de waarde van een inlichting, ofwel een bewijswaarde tot het tegendeel bewezen is. In hoeverre hebben de vaststellingen van een verkeersovertreding een bijzondere bewijswaarde?

Wegcode: wanneer en hoe ritsen?

In welke omstandigheden moeten we ritsen of afwisselend invoegen op plaatsen waar er een rijstrook wordt onderbroken? En hoe moeten de bestuurders van de betrokken rijstroken zich gedragen?

Wanneer mag ik de waarschuwingslichten gebruiken?

De waarschuwingslichten van je voertuig dienen om de andere weggebruikers te verwittigen voor een mogelijk gevaar. Je mag dus je vier richtingaanwijzers alleen maar gelijktijdig laten werken in welbepaalde situaties. Wat zegt de wegcode precies?