Verkeersveiligheid

NIEUWS

De fietsers in het verkeer, specifieke situaties

De wegcode bepaalt de plaats op de openbare weg van fietsers die alleen of in groep rijden. We bespreken hier specifieke situaties: een fietssluis aan verkeerslichten, beperkt eenrichtingsverkeer, fietsstraat en in een voetgangerszone.

Nieuwe regels voor prioritaire voertuigen!

Sinds 1 oktober 2020 zijn de regels voor prioritaire voertuigen ingrijpend gewijzigd. Prioritaire voertuigen op dringende opdracht mogen nu, op enkele zeldzame uitzonderingen na, afwijken van alle regels van het verkeersreglement.

De reddingsstrook is vanaf nu verplicht!

Vanaf nu donderdag 1 oktober 2020 moeten automobilisten bij filevorming spontaan een open strook creëren om de hulpdiensten langs te laten. Hoe reageer je? Geldt dit principe voor autosnelwegen en belangrijke stedelijke verkeersassen?  

Fietser in het verkeer: hoe positioneer ik mij?

Fietsers zijn kwetsbare gebruikers en daarom tracht de wegcode hen te beschermen. We bespreken hier de belangrijkste bindende regels die de plaats op de openbare weg bepalen van fietsers die individueel of in een groep van minder dan 15 fietsers.