Op mijn fiets wil ik altijd graag gezien worden!

Het staat buiten kijf: als fietser ben je erg kwetsbaar in het verkeer. Het komt er dus op aan om de risico’s op een ongeval zo klein mogelijk te maken en dat kan onder andere door zelf goed te kijken en… door zelf gezien te worden.

 

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.