Andere types van criminaliteit

NIEUWS

Bloedbaden op scholen … hoe kan het zover komen?

In tegenstelling tot wat velen denken, zijn bloedbaden op scholen en universiteiten geen recent verschijnsel. Al in 1927 werden er 54 mensen vermoord door een boer op een school in Michigan (VS). Wat wel nieuw is, is het toenemend aantal van dergelijke massamoorden (12 in 2012), die zich overigens niet alleen in de VS afspelen: ook landen als Duitsland, Australië, China, Nederland en Japan kregen al met zulke drama’s te maken. Het bloedbad op de basisschool in Newton (VS) van 14 december jl. waarbij 26 dodelijke slachtoffers vielen, bracht een nieuwe schokgolf teweeg die de hele wereld trof.

Anabole steroïden: risico’s en omvang van de verboden handel

De meeste mensen zullen het gebruik van androgene anabole steroïden (kortweg AAS) associëren met bepaalde sportdisciplines op hoog niveau. Toch worden deze producten op veel grotere schaal gebruikt – dus niet enkel door een paar topsporters. Het gebruik baart dan ook zorgen, zowel op het vlak van gezondheid als van criminaliteit.

Een anonieme dreigtelefoon… wat nu?

In het kader van de reeks artikels over de preventie van en interventie bij een bomalarm, willen we hier nog even dieper ingaan op de te volgen procedure wanneer uw onderneming of organisatie een anonieme dreigtelefoon ontvangt. Het gaat hier uiteraard om een voorbeeld van mogelijke instructies die moeten worden aangepast aan de specifieke omstandigheden van uw onderneming of organisatie.

Seksueel misbruik en pedofilie: een reminder voor hulpverleners

Graag brengen we nog even de wet van 30 november 2011 in herinnering, die een betere aanpak van seksueel misbruik en pedofilie in een gezagsverhouding moet mogelijk maken. We kijken daarbij vooral naar de nieuwe procedures in die wet die een invloed hebben op het terrein voor hulpverleners en politiemensen.

Het gebruik van amfetamines is niet zonder risico

Na cannabis zijn amfetamines en ecstacy de meest verspreide illegale drugs op wereldniveau. Het overgrote deel van die synthetische drugs wordt geproduceerd in Europa; in 2006 bevond maar liefst 80% van alle (ontdekte) amfetaminelabs zich hier. De inbeslagnames van amfetamines in Europa doen zich vooral voor in Nederland, Polen, België en - in iets mindere mate - in Estland en Litouwen. Daarnaast worden ook in Zuidoost-Azië heel veel amfetamines geproduceerd.


Gehandicapte kinderen en mishandeling in gezinnen en instellingen

In een eerste artikel hebben we bekeken waarom gehandicapte kinderen extra kwetsbaar zijn voor seksueel geweld. Zij zijn immers dikwijls verward door hun handicap en de zorg die ze dagelijks nodig hebben. In dit artikel analyseren we de factoren die hun mishandeling vergemakkelijken, zowel in hun thuisomgeving als in de gespecialiseerde instellingen waar ze terechtkomen.

Bomalarm: sensibilisering en opleiding van het personeel

Een bomalarm moet altijd serieus worden genomen, ook al lijkt het om een vals alarm te gaan. Bovendien kan de persoon die een verdacht (bom)pakket vindt of een dreigbrief of -telefoon ontvangt, in shock of in paniek raken. Het is dus van groot belang om precies te weten welke procedures moeten worden gevolgd en de juiste reflexen aan te leren.