Andere types van criminaliteit

NIEUWS

Hoe kunnen we de Russische georganiseerde misdaad bestrijden?

Hoe evolueerde de Russische georganiseerde misdaad sinds de val van de voormalige USSR en wat is haar werkelijke invloed vandaag op het Europese continent? Op basis van academische bronnen en rapporten van Europol (IOCTA en SOCTA, 2017) over criminele organisaties, behandelden we in onze twee vorige artikels de ontwikkeling en de kenmerken van de Russian Based Organised Crime (RBOC) in Rusland en nadien in de EU-landen. In dit laatste artikel bespreken we de grote uitdaging om de middelen van de Russische criminele organisaties in West-Europa in te perken en af te zwakken. Deze doelstellingen komen hoofdzakelijk uit het Actieplan 2016-2020 van de Raad van Europa.

De apotheker in een risicosituatie

Omdat ze te maken kunnen krijgen met agressieve klanten of overvallers, hebben de apothekers – in samenwerking met de FOD Binnenlandse zaken – een toolbox ontwikkeld om goede praktijken voor de veiligheid van hun zaak te promoten. Nadat we in een vorig artikel aandacht schonken aan zuiver preventieve maatregelen, bekijken we nu hoe de apotheker de risico’s kan beperken als hij zich in een crisissituatie bevindt.

Hoe reageren wanneer u ontdekt dat een kind seksueel misbruikt wordt?

Of het nu gaat om een hulpverlener of een familielid of goede bekende van het kind, een volwassen persoon zal op een andere manier reageren wanneer hij geconfronteerd wordt met een volwassen slachtoffer van seksueel misbruik dan wanneer hij of zij de vertrouwenspersoon wordt van een kind dat seksueel misbruikt of mishandeld wordt.

Wat is de terroristische dreiging in Europa? Het rapport van Europol 2017

Hoe zit het vandaag met de terroristische dreiging in de landen van de Europese Unie? Het Europese agentschap EUROPOL heeft het in zijn “Te-SAT”-verslagen van 2016 en 2017 over nieuwe tendensen terwijl andere dreigingen stabiel blijven. Het gaat hier voornamelijk om het islamitisch geïnspireerd terrorisme, dat de belangrijkste rol speelt in het huidige terrorisme in Europa.