Economisch, financiële en informaticacriminaliteit

NIEUWS

Eén sigaret op tien is smokkelwaar

De gevolgen van sigarettensmokkel zijn zeker niet onschuldig: ze roepen heel wat vragen op in verband met de gezondheid, het commercieel beleid, de belastinginkomsten en de criminaliteit. Wij herhalen hier kort de gevaren van roken en de kwesties rond de illegale handel van sigaretten. Vervolgens staan we stil bij het fenomeen van de sigarettensmokkel. In een tweede artikel onderzoeken we de methodes van de smokkelaars en de middelen die worden gebruikt in de strijd tegen smokkel.


De rol van de CFI tegen witwaspraktijken en financiering van terrorisme

De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) is een Belgische instelling ter preventie en bestrijding van het witwassen van geld van criminele oorsprong en de financiering van terrorisme. Het is een onafhankelijke autoriteit met rechtspersoonlijkheid, die bestaat uit een vijftigtal financiële experts. De CFI wordt geleid door een magistraat en staat onder de gezamenlijke controle van de ministers van Justitie en Financiën.

Is het mogelijk een nagemaakt product te herkennen?

Namaak is strafbaar gesteld door de Wet van 15 mei 2007. Maar opgepast met de terminologie: een nagemaakt product (of merk) is een product dat het voorwerp uitmaakt van een namaakproces (en zo als het ware het slachtoffer wordt). Het product wordt zelf als namaak bestempeld wanneer het authentieke product wordt nagebootst, zonder toestemming van de fabrikant.

Mogen we alles zeggen op internet?

Een uitspraak doen op internet is eigenlijk net hetzelfde als iets zeggen in het openbaar. Internet is dus geen plaats waar we zomaar alles kunnen zeggen of schrijven. De vrijheid van meningsuiting heeft zo haar beperkingen: laster en eerroof zijn strafbaar. Je mag niemand pesten, je mag geen foto’s van personen verspreiden zonder hun toestemming en je mag zeker geen racistische of xenofobe uitspraken doen. De wet is hierover heel duidelijk.

Facebook: houd uw privacyinstellingen in de gaten!

De privacyinstellingen van Facebook evolueren in functie van de vraag van de gebruikers en van de eigen noden. Het invullen of aanpassen van de parameters om uw privéleven beter te beschermen, is echter niet altijd zo vanzelfsprekend. U kunt het best af en toe de instellingen even controleren.

Oplichterij: hoe herkennen en vermijden?

Regelmatig denken consumenten dat ze een goede zaak kunnen doen door op een aanbod of aankondiging in te gaan die zeer aantrekkelijk lijkt. Spijtig genoeg is dit soms regelrechte oplichterij met daarbij de onvermijdelijke geldstortingen en de bijna onmogelijkheid dit geld te recupereren ...