Economisch, financiële en informaticacriminaliteit

NIEUWS

Welke straffen staan er op een schijnhuwelijk?

Zijn schijnhuwelijken om een verblijfsvergunning te bemachtigen, strafbaar? Wat zijn concreet de wettelijke bepalingen? Hoe gaan politie en parket in de praktijk te werk in hun strijd tegen huwelijken die enkel worden gesloten om te kunnen immigreren?

De strijd tegen schijnhuwelijken

Onder de term “schijnhuwelijk” vallen zowel de echte schijnhuwelijken (mariages blanc) als de grijze huwelijken of schijnliefdeshuwelijken (mariages gris). In beide gevallen gaat het om een huwelijk waarbij een van de partners enkel een verblijfsvergunning wil verkrijgen, zonder de intentie om een duurzame relatie aan te gaan. In dit artikel gaan we kort in op dit fenomeen en op de huidige middelen om het tegen te gaan.

Ripdeal: het fenomeen kennen om zich ertegen te beschermen

In een vorig artikel bespraken we al de belangrijkste kenmerken van deze vorm van oplichting. Maar hoe slagen de daders er nu eigenlijk in om – na te hebben gereageerd op een advertentie – grote sommen geld te ontfutselen aan hun slachtoffers? Om op die vraag een antwoord te vinden, nemen we hier hun werkwijzen onder de loep. Vervolgens focussen we op enkele preventieve maatregelen die het risico op dergelijke oplichtingspraktijken kunnen beperken of bijdragen aan het opsporen van de daders.


De “vind-ik-leuk-knop” van Facebook: een inbreuk op onze privacy

De "vind-ik-leuk-knop" van Facebook is minder onschuldig dan hij lijkt. Hij mag dan wel handig zijn voor webmasters, hij gaat wel in tegen de Europese wetgeving inzake bescherming van de privacy. De Belgische privacycommissie is formeel: als de knop op een webpagina staat, dan worden de gegevens gedeeld met Facebook; het feit of de gebruiker lid is van Facebook of niet, speelt geen rol. Facebook meldt dit ook niet aan de gebruiker.


Een RIP DEAL: de “buitenkans” die u duur te staan kan komen

Bij een ripdeal of pigeon drop gaat het doorgaans om oplichting tijdens een transactie waarbij cash geld is gemoeid. Deze vorm van criminaliteit – die vaak goed georganiseerd en grensoverschrijdend is – treft zowel particulieren als zelfstandigen en bedrijven die waardevolle goederen (vastgoed, luxeproducten …) te koop aanbieden. Maar ook mensen die op zoek zijn naar een investering, zoals de overname van een bedrijf, kunnen het slachtoffer worden van een ripdeal.

Ripdeal: praktische tips om niet in de val te lopen

U wordt gecontacteerd door iemand uit het buitenland die erg geïnteresseerd is in het huis, de auto of het waardevolle antieke meubelstuk of juweel dat u te koop aanbiedt? Dan hoeft u zich nog niet meteen zorgen te maken, maar het is toch zinvol om enkele voorzorgsmaatregelen te nemen voordat u met deze persoon in zee gaat.

Hoe kan de illegale sigarettenhandel worden bestreden?

In een eerste artikel zagen we al dat er talrijke redenen zijn om de illegale handel te bestrijden: de lidstaten hebben minder inkomsten van douane en belastingen, de illegale handel werkt het gezondheidsbel tegen, vormt een bedreiging voor de legale bedrijven, financiert mee de georganiseerde misdaad en leidt vaak tot corruptie. In dit artikel onderzoeken we de methodes die de smokkelaars meestal hanteren en de middelen die worden gebruikt in de strijd tegen sigarettensmokkel.