Economisch, financiële en informaticacriminaliteit

NIEUWS

De strijd tegen de namaakindustrie: focus op de zwakke schakels

De strijd tegen de namaakindustrie wordt niet gevoerd met een frontale aanval van de autoriteiten en houders van intellectueel eigendom op de namaakproducenten. Hun moeilijk te traceren fabricatienetwerken en hun dynamiek, de grote vraag naar namaakproducten en de verscheidenheid aan spelers op de namaakmarkt van productie tot distributie (zie onze vorige artikels), vereisen een heel andere aanpak. Die aanpak zal eerder gericht moeten zijn op het proces en op het risicobeheer.

Sociale media: speelterrein voor cybercriminelen?

Hoe maken cybercriminelen gebruikt van de sociale media? Het “web 2.0” maakt tegenwoordig deel uit van ons dagelijks leven. Onze manier van communiceren werd er compleet door veranderd en opengetrokken. Communicatie gebeurt nu op wereldschaal en spitst zich toe op ontmoetingen en op het delen van informatie en beelden.

In dit artikel bekijken we hoe criminelen de sociale media gebruiken, vanaf de voorbereiding van hun misdrijven tot aan het opeisen ervan.


Hoe kunt u uw bedrijf beschermen tegen betalingsfraude?

Hoe groot of hoe klein een bedrijf ook is, betalingsfraude (bv. door frauduleuze overschrijvingen) kan tot aanzienlijke verliezen leiden. De snelheid waarmee de oplichters handelen en de korte tijd die er nodig is voor internationale bankoverschrijvingen, maken het vaak erg moeilijk om de oplichters op te sporen en gerechtelijk te vervolgen. Ook al verricht het bedrijf een dergelijke financiële transactie op reglementaire wijze, toch is het vaak problematisch om de verloren som geld te recupereren. Bovendien stelt zich hier de vraag van de verantwoordelijkheid: is het bedrijf niet waakzaam genoeg geweest, of heeft de bank het bedrog over het hoofd gezien?

Cybercriminaliteit en mobiele apparaten: wat zijn de risico’s?

Cybercriminelen hebben goed begrepen dat smartphones en tablets, die meestal non-stop online zijn, ook voor hun snode plannen mogelijkheden bieden, als middel om een doel te bereiken of als buit. Sinds deze mobiele toestellen op de markt kwamen – en door de hoge vlucht die de verkoop ervan nu kent – zijn ze geleidelijk aan onmisbaar geworden voor onze dagelijkse communicatie. De berichtendiensten (sms, Instant Messenger, SM, etc.) zijn tegenwoordig gecentraliseerd in één toestel. Door het gemak waarmee we ze kunnen gebruiken, stellen we ons misschien niet langer dezelfde vragen over hun veiligheid als bij de traditionele communicatiedragers?


Fraude door social engineering: een bedreiging voor bedrijven

Oplichtingspraktijken komen vaak in het nieuws door verhalen over particuliere slachtoffers. Nochtans worden ook bedrijven - van kleine kmo’s tot grote firma’s - zeer regelmatig geviseerd door criminelen. En dat heeft vaak grote financiële verliezen of zelfs een bedreiging van het voortbestaan van hun activiteiten tot gevolg. Hoe gaan die oplichters te werk? En hoe herkent u ze op tijd?

Wat te doen als uw bedrijf slachtoffer is van betalingsfraude?

Bedrijven worden bedreigd door meerdere vormen van betalingsfraude. De meest voorkomende vorm is de zogenaamde CEO-fraude. En ook al zijn er een aantal verdachte aspecten aan een transactie, toch kan deze door de mazen van het net glippen door bepaalde omstandigheden binnen het bedrijf of door een gebrek aan informatie. Wat kunt u het beste doen als uw bedrijf toch het slachtoffer wordt van deze vorm van oplichting? En hoe kunt u uw preventiebeleid herzien en verbeteren na zo’n geval?

Cybercriminaliteit: pas op voor digitale identiteitsdiefstal!

De tijden van vervalsers zijn nog lang niet voorbij. Integendeel: ze zijn tegenwoordig vooral actief op het internet en maken dankbaar gebruik van gegevens, foto’s of video’s die onvoorzichtige surfers (vaak onbewust) publiek maken. Hun bedoeling? Digitale identiteitsdiefstal. In dit artikel geven we een kort overzicht van de risico’s en enkele tips om dit te voorkomen.