TOP NEWS

.
.

NIEUWS

Wat te doen bij pech op een autosnelweg?

Als je pech hebt op een autosnelweg dan moet je de nodige maatregelen nemen om de veiligheid en vlotheid van het verkeer te verzekeren. Hieronder herhalen we een aantal zeer belangrijke regels en tips.

De onderzoeksrechter: zijn rol en bevoegdheden

De onderzoeksrechter heeft belangrijke bevoegdheden waarmee hij bepaalde fundamentele rechten en vrijheden kan aantasten, zoals inbreuken op de privacy of voorlopige hechtenis. Maar wat zijn precies zijn rol en zijn bevoegdheden?