Het recht op klachtneerlegging van gedetineerden: wat verandert er?

Sinds 2005 is er een wet inzake het leven van gedetineerden, waarin hun statuut en hun rechten worden gespecifieerd, waaronder de mogelijkheid om een klacht neer te leggen. Sinds 1 oktober 2020 is de procedure om een klacht neer te leggen in voege getreden.

 

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.