Sexting: het fenomeen begrijpen om er beter met jongeren over te kunnen praten

Hoe kunnen we jongeren sensibiliseren voor de gevaren van het internet in het algemeen en meer in het bijzonder voor seksueel getinte gedragingen, zoals sexting? Hoe pakken we een thema aan dat niet enkel raakt aan de veiligheid van jongeren, maar ook aan hun vrijheid en persoonlijke ontwikkeling?

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.