Droge verdrinking bij kinderen

Soms krijgen kinderen tijdens het zwemmen een slok water binnen, op het eerste zicht zonder erg. Een paar uur later kan het echter ademhalingsmoeilijkheden waarvoor het naar spoed moet.

 


Aanvankelijk werd droge verdrinking alleen vastgesteld tijdens lijkschouwingen, wanneer pathologen overleden verdrinkingsslachtoffers onderzochten opmerkten dat er zich geen water in hun longen bevond. De laatste jaren is echter gebleken dat sommige mensen, vooral kinderen, vertraagde longschade kunnen oplopen als gevolg van hetzelfde droge verdrinkingsfenomeen.


 

Wat gebeurt er juist?


Iemand die onder water is, heeft de reflex te stoppen met ademen, maar op een bepaald moment kan hij niet anders proberen in te ademen, waardoor water in de longen terecht komt. Droge verdrinkingen zijn dus vrij zeldzaam.


Water achter in de keel kan een laryngale kramp veroorzaken die voorkomt dat grote hoeveelheden water in de longen komen. Een kleine hoeveelheid water, bijvoorbeeld wanneer een kind een slok water binnen krijgt, kan echter toch in de longen geraken. Ook al merk je daar in het begin niets van, de gevolgen kunnen op de lange termijn duidelijk worden.
Welke mechanismen spelen er?


Ademen op een gesloten glottis kan schade veroorzaken aan de longblaasjes als gevolg van drukverschillen. Dit kan leiden tot acuut longoedeem, dat zich enkele uren later kan ontwikkelen.


Meer acuut kan zelfs een kleine hoeveelheid water in de longen leiden tot een astma-aanval. In beide gevallen kan hypoxie, dat is de afname van de beschikbare zuurstof in het bloed, hersenbeschadiging veroorzaken en tot een hartstilstand leiden.


Geschat wordt dat droge verdrinking, ook wel "secundaire verdrinkingen" genoemd, 2% van alle verdrinkingen uitmaken.
Wat te doen in las je twijfelt?


Als een kind per ongeluk een slok water binnenkrijgt hoef je niet onmiddellijk te panikeren. Toch blijf je best op je hoede of er in de volgende uren geen ademhalingsmoeilijkheden opduiken. Ga in dat geval naar een dokter, zeker als het kind aan astma lijdt.


Bij kinderen vallen licht ademhalingsproblemen niet altijd meteen op, daarom moet je uitdrukkelijk vragen of ze zelf iets ongewoons voelen. Als je een fluitende ademhaling vaststelt, de lippen blauw beginnen te worden of de borstkas naar binnen neigt bij het inademen, kunnen dit een aanwijzingen zijn.


Hetzelfde fenomeen kan zich overigens ook bij volwassenen voordoen.
De 4 fases van een verdrinking


Een kleine opfrissing is hier op zijn plaats. Verdrinking wordt dikwijls in vier fases ingedeeld, afhankelijk van de ernst:Aquastress: Het slachtoffer raakt in paniek, maakt ongecoördineerde bewegingen en probeert te blijven drijven terwijl het herhaaldelijk onder water zakt. Het ademt geen vloeistof in. Deze fase trekt niet noodzakelijk de aandacht van getuigen, omdat het slachtoffer gewoon plezier lijkt te hebben in het water.


Lichte hypoxie: Het slachtoffer begint uitgeput te raken, is steeds aan het wateroppervlak, is nog bij bewustzijn, maar een kleine hoeveelheid water is al in de longen en de maag terechtgekomen. Het slachtoffer hoest. De lichaamstemperatuur daalt, de huid wordt blauwachtig.


Zware hypoxie: Het slachtoffer kan het hoofd niet meer boven water houden, is volledig uitgeput en verliest het bewustzijn. Er is een grote hoeveelheid water ingeademd. De bloeddruk daalt, er ontstaan hartritmestoornissen. Het slachtoffer ademt bijna niet meer.


Anoxie: Na enkele minuten raakt het slachtoffer bewusteloos, ademt niet meer en vertoont geen tekenen meer van hartactiviteit. Het ademde een grote hoeveelheid water in waardoor ademhalen onmogelijk werd.
Dokter Frank VAN TRIMPONTLees ook:

Let op voor ongevallen bij privézwembaden!   


Dringende geneeskundige hulpverlening: wie en hoe?