Seksuele uitbuiting online: nieuwe gevaren

Sinds een aantal jaren neemt seksuele uitbuiting online een belangrijke commerciële wending en tegelijkertijd heeft ook het online sekstoerisme zich ontwikkeld. Wat is de impact van crime as a service en hoe ontwikkelt dat soort criminaliteit zich nu juist? De groei van het darknet en van cryptogeld biedt gebruikers steeds meer anonimiteit. Seksuele uitbuiting van minderjarigen is tegenwoordig een dynamische en winstgevende markt en het werk van speurders is nog moeilijker geworden. Dit artikel behandelt de huidige tendensen en de organisatie van de handel.
Een dynamische en flexibele markt die steeds professioneler wordt


De handel van online uitbuiting werkt op verschillende manieren op het gewone internet, het deep web en vooral op het darknet.


Niet-commercieel doel:

Het P2P-platform (ofwel peer to peer) blijft de uitverkoren manier om kinderpornografische bestanden uit te wisselen, maar dit zonder commerciële doeleinden (vaak gebeurt dit eerder voor privégebruik).

Deze methode laat toe om behoorlijk snel een compilatie op te bouwen of te regenereren na een toevallig verlies of nadat ze ontdekt is. Het platform wordt eveneens beschouwd als een plaats waar een groot aantal auteurs gekend zijn; vandaar ook de interesse van gespecialiseerde eenheden om het te onderzoeken.


Commercialisatie:

Op het darknet werkt de anonimiteit en de omvang van het netwerk seksuele uitbuiting in de hand, evenals de distributie van bestanden voor commerciële doeleinden. De extreme en sadistische aard van die bestanden is erg in trek en op dat deel van het web worden ze talrijk gedeeld. De karakteristieken van het darknet zorgen ervoor dat seksuele uitbuiting zich kan verspreiden en maken het een zeer lucratieve activiteit die zich “veilig” kan ontwikkelen, afgeschermd van de controle-instanties.


Criminelen worden steeds professioneler op het vlak van technische en logistieke vaardigheden. Voor afbeeldingen worden anonimiteit, codering en antiforensische middelen (wiping software en operating systems) de norm.

Bovendien bepaalt de waarde van het kinderpornografische materiaal de manier waarop het wordt verdeeld en die manier wordt weer beïnvloed door de vraag. Onder meer de volgende nieuwe commerciële distributiemethodes deden hun intrede: “vermomde sites”, cyberlockers, het online streamen van seksueel misbruik van minderjarigen tegen betaling en andere commerciële diensten op het darknet.Self-generated indecent materials: het volume neemt zienderogen toe


De toename van sextortion en live streams van seksueel kindermisbruik zijn hoofdzakelijk de trends die voortkomen uit online uitbuiting. Die live streams worden echter niet meer als een opkomende tendens beschouwd, maar wel als een bestaand misdrijf dat in de toekomst nog verder zal evolueren door de steeds toegankelijkere breedbandinternetverbinding overal ter wereld.


De laatste jaren deed een nieuw soort materiaal zijn intrede in de distributieketen, namelijk dat van de jonge slachtoffers zelf. Er is immers een toenemend aantal websites met foto’s of video’s die door de jongeren zelf werden gecreëerd. Die SGIM (= self-generated indecent materials) worden grotendeels verspreid op een mobiele wijze en via sociale media. Ze mogen dan wel naar vertrouwenspersonen gestuurd zijn, de beelden kunnen snel verspreid worden onder de auteurs of onderschept worden (hacking) en zo op het internet terechtkomen.

Talloze websites specialiseren zich in de verspreiding van foto’s en video’s van jongeren die zich niet altijd bewust zijn dat de beelden die ze delen op sociale media, zich ook op dat soort websites bevinden. De SGIM worden eveneens verkregen via het contacteren van jongeren zoals via grooming (= seksueel lokken).

In de meerderheid van de gevallen verandert de vraag voor seksuele gunsten online in sextortion en wordt er gedreigd de beelden van de slachtoffers tegen hun wil te publiceren. Zij moeten dan toegeven aan de (financiële of seksuele) eisen van de auteurs.Kinderpornografisch materiaal wordt een nieuw soort transactie


Het is bewezen dat auteurs met een seksuele interesse voor kinderen die kinderpornografisch materiaal produceren en verdelen, steeds ondernemender worden en de technologische vooruitgang in hun voordeel gebruiken. Voor een bepaald aantal daders zijn de professionaliteit en de aantrekkelijke winst belangrijker dan hun seksuele interesse.

Tegenwoordig is kinderpornografisch materiaal een ruilmiddel geworden tegen andere beelden/filmpjes van kinderpornografische aard of is het een chanteermiddel voor seksuele of financiële gunsten, of zelfs voor andere criminele diensten die niets met kinderpornografie te maken hebben.


Bovendien zorgde de zeer lage kost (pay per view) ervoor dat de vraag en het online sekstoerisme toenam: het bekijken van kinderpornografische beelden zonder ze te moeten downloaden en de mogelijkheid tot interactie tijdens live streaming maken de dienst nog aantrekkelijker voor de klant en minder risicovol doordat er weinig sporen zijn. Die modus operandi raakt daarom steeds wijder verspreid.


Het toenemende professionalisme van criminele activiteiten op het darknet, inclusief de evolutie van online handel en de snellere en anonieme betaalmethodes zoals bitcoin (NL 812), vereenvoudigen de transacties en de toename van kinderpornografisch materiaal.
Kim Lallemand

Master in de criminologieLees ook