Je kind voor het eerst alleen op pad: praktische tips

Hoe leer je je kind stap voor stap zich veilig en zelfstandig op straat te begeven - naar school, naar huis of naar familie? Enkele tips voor dagelijks gebruik.

 


We weten dat jonge kinderen het risico op ongevallen nog niet kunnen inschatten. Je moet ze dus begeleiden en zo vroeg mogelijk aanleren correct te reageren – begin op bekend en veilig terrein. In een vorig artikel zagen we dat een kind ongeveer 8 jaar moet zijn voor het beseft dat bepaald gedrag gevaarlijk kan zijn en 10 jaar voor het risico’s correct inschat.


Hoewel ouders het goede voorbeeld moeten geven, kunnen ze ook na verloop van tijd hun kind het initiatief laten nemen en kijken in welke mate het de risico’s kan inschatten en of het goed reageert. 




Met je kind op pad


• Leer je kind eerst de basisregels aan: niet spelen of rennen op straat, op het voetpad aan de kant van de huizen stappen en een hand geven bij het oversteken.


• Vestig steeds de aandacht op mogelijke gevaren (in- en uitritten van garages of parkings) en leer je kind de correcte reacties aan in geval van onvoorziene obstakels, zoals een slecht geparkeerde wagen.

Herhaal de oefeningen regelmatig op bekende plaatsen waar het niet gevaarlijk is. Maak de oefeningen langzaam maar zeker wat moeilijker.

Houd rekening met het gezichtsveld van het kind; kniel zo nodig om op dezelfde hoogte te zijn (zodat je beseft wat het kind wel en niet kan zien).


• Leer het de verschillende geluiden te herkennen, de werking van verkeerslichten en de betekenis van de markeringen op de weg, evenals het gedrag van andere voetgangers, fietsers, autobestuurders en motorrijders.


• Geef uitleg over de rol van verkeersbrigadiers en politieagenten en hoe ze hen kunnen herkennen.


• Geef tijdens dit leerproces concrete tips aan de hand van duidelijke voorbeelden of in duidelijke situaties. Een simpel “opletten wanneer je de straat oversteekt” is veel te vaag en heeft bijgevolg weinig betekenis voor het kind.

Leg elke situatie op een eenvoudige manier uit en vraag je kind te herhalen wat je net gezegd heeft. Werk met de volgende methode: iets tonen – het samen doen – het kind het alleen laten doen en het observeren.

Neem je tijd en jaag je kind onderweg niet op, anders zal het bang worden en zich niet meer kunnen concentreren.

Geef je kind een compliment wanneer het het goed doet.




De straat oversteken



Voor het oversteken van een straat, moet je je kind de volgende zaken aanleren:


• Gebruik steeds een zebrapad. Als er geen is kies je voor een plaats waar je goed zichtbaar bent en waar je de auto’s langs beide kanten, van ver kan zien aankomen.


• Zorg ervoor dat de chauffeur van de wagen je heeft gezien voor je oversteekt, zelfs als hij of zij vertraagt.


• Kijk eerst naar links, dan naar rechts en vervolgens nog eens naar links voor je de weg oversteekt.


• Zelfs als het licht op rood staat voor de auto’s, steek je niet over tot het mannetje op groen staat EN alle auto’s gestopt zijn.




Je kind kan alleen te voet naar school



• Het traject moet kort en eenvoudig zijn, maar opgepast, het kortste traject is niet altijd het veiligste! Het is beter om in het begin het aantal over te steken straten of andere moeilijke situaties te beperken.


• Je kind moet de verschillende gevaren van het traject dat hij of zij vaak afgelegd heeft met een volwassene goed kennen en bewezen hebben dat het zich goed gedraagt in het verkeer.


• Wanneer het donker wordt, moet het kind opvallende kleuren dragen en reflecterende accessoires zodat het van ver goed zichtbaar is.



Christian ARNOULD
Hoofdcommissaris o.r.



Lees ook:

Op weg naar school: een kind ziet geen gevaar

Is je kind er klaar voor om alleen te fietsen?

Kinderen op de fiets: tips voor veilig rijden in het verkeer