Veiligheid : actoren en reglementair kader

NIEUWS

Alternatieve vormen van conflictoplossing

De politie krijgt dagelijks te maken met burenruzies, familiale problemen of handelsgeschillen. Steeds vaker worden alternatieve vormen van conflictoplossing (ADR) toegepast. Wat is het en waarom zijn ze interessant?