Veiligheid : actoren en reglementair kader

NIEUWS

Covid-crisis: bevoegde overheden en coördinatie

De huidige pandemie noodzaakt de verschillende bestuursniveaus om dwingende maatregelen op te leggen. De burgemeesters, provinciegouverneurs en de minister van Binnenlandse Zaken handelen volgens hun bevoegdheden in crisisperiodes en werken ook nauw samen. Wie doet daarbij wat?

Deze crisis: beslissingen nemen in onzekere tijden

De coronacrisis is zoals de meeste crisissen uniek en nooit eerder gezien. Zulke tijden doen ons in vraag stellen hoe we beslissingen nemen. Met welke onzekerheden worden de beleidsmakers geconfronteerd? Hoe moeten ze zulke crisissen aanpakken?

Bestuurlijke aanhouding: duur en informatieplicht

Wanneer iemand bestuurlijk wordt aangehouden, krijgt hij dan ook te horen wat de reden hiervoor is? Hoe lang mag iemand in zo’n geval worden vastgehouden? Wie moet er worden ingelicht over de aanhouding? Wordt er altijd een proces-verbaal opgemaakt?