Veiligheid : actoren en reglementair kader

NIEUWS

Mogen dieren in de winter op de weide blijven?

Moeten dieren in de winter op stal? We bekijken de fysieke en milieucriteria waarmee rekening moet worden gehouden en de concrete verplichtingen van de Vlaamse en Brusselse regelgeving op dit gebied.

Covid-crisis: bevoegde overheden en coördinatie

De huidige pandemie noodzaakt de verschillende bestuursniveaus om dwingende maatregelen op te leggen. De burgemeesters, provinciegouverneurs en de minister van Binnenlandse Zaken handelen volgens hun bevoegdheden in crisisperiodes en werken ook nauw samen. Wie doet daarbij wat?

Deze crisis: beslissingen nemen in onzekere tijden

De coronacrisis is zoals de meeste crisissen uniek en nooit eerder gezien. Zulke tijden doen ons in vraag stellen hoe we beslissingen nemen. Met welke onzekerheden worden de beleidsmakers geconfronteerd? Hoe moeten ze zulke crisissen aanpakken?