Veiligheid : actoren en reglementair kader

NIEUWS

Benoemd tot gezworene van het hof van assisen?

Om de vier jaar wordt een lijst met gezworenen opgesteld. Deze keer was het in januari 2021. Hoe word je gezworene van het hof van assisen? Aan welke voorwaarden moet je voldoen?