Veiligheid : actoren en reglementair kader

NIEUWS

Incest en de wet

Incest wordt moreel sterk veroordeeld. Wat zegt de strafwet hierover? Zijn deze feiten strafbaar in België en wat is de situatie in de andere Europese landen? 

Welke pesticiden zijn verboden?

Sinds 2013 hebben Wallonië en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een gedetailleerde reglementering om gebruik van pesticiden in te perken en het milieu te beschermen. Dit geldt voor de professionelen en de publieke sector, maar ook voor de burger. We kennen dus maar beter de alternatieven.

Mag ik een airsoft gun bezitten of verkopen?

Getrouwe replica’s van vuurwapens kennen een groot succes bij verzamelaars en deelnemers aan sportieve schietactiviteiten met plastieken bolletjes. Tot deze namaakwapens op schaal 1:1 behoren de airsoft guns, die voor een volwassenen zijn bedoeld. Wat is hun wettelijk statuut?

Het Openbaar Ministerie: rol en bevoegdheden

De Procureur des Konings leidt het opsporingsonderzoek, beslist of de zaak wordt voortgezet of geseponeerd. Nadien zorgt hij ervoor dat het vonnis wordt uitgevoerd. Hoe voert het Openbaar Ministerie in de praktijk al die taken uit?