De taak van de gezworenen van het hof van assisen

Er is al veel gedebatteerd over de werking van het hof van assisen. Er is zelfs sprake geweest de volksjury met gezworenen af te schaffen. Welke rol speelt ze in de beslissing over de schuld en strafmaat?

 

Enkel de gebruikers van secunews.be kunnen dit artikel lezen. Klik hier om een abonnement te nemen.