Kamperen in Wallonië: mag ik mijn tent overal neerplanten?

Kamperen midden in de natuur wordt steeds populairder, vooral in het kader van trektochten. Je moet echter wel aandachtig zijn voor de wetgeving inzake kamperen in de Waalse Regio.Kamperen op openbaar domein

Artikel D 249/1 van de toerismecode [1] is duidelijk. Kamperen is verboden:

  • op openbare wegen, met uitzondering van de parkeerzones voor mobilhomes
  • binnen een straal van 100m van waterpunten voor menselijke consumptie
  • op een door de bevoegde overheden geklasseerde siteHet is ook belangrijk om te controleren of de gemeentelijke politie van de gemeente in kwestie extra regels voorziet. In het algemeen is kamperen op openbare domeinen verboden behalve op expliciet toegestane plekken.Artikel D 249/1 van het toerismewetboek stelt dat occasioneel kamperen buiten de openbare weg uitzonderlijk kan worden toegestaan aan tenten, caravans en mobilhomes mits voorafgaande geschreven toestemming van de burgemeester ter gelegenheid van sportieve, culturele of sociale bijeenkomsten, georganiseerd door wettelijk opgerichte verenigingen.Artikel 19 van de Boswetgeving [2] stelt dat tijdelijke verblijven (en dus kamperen) verboden zijn in het bos, behalve in speciaal afgebakende zones door het Departement voor Natuur en Bossen.

Dit is op verschillende plekken gerealiseerd, zoals op de grote doortocht die door La Forêt du Pays de Chimay [3] loopt of de trektocht tussen de Lesse en de Lomme [4]. Let wel op, er zijn heel strenge regels voor deze bivakzones. Zo is het bijvoorbeeld verboden om twee nachten op rij te kamperen.

Kamperen op privéterrein

 

Op je eigen domein mag je af en toe je tent opzetten om te kamperen met familie zonder toestemming aan te vragen. Als je daarentegen regelmatig kampeert of als je wandelaars laat kamperen, moet je een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.Als je domein regelmatig of af en toe gebruikt wordt voor kamperen met caravans door meer dan 10 personen op hetzelfde moment; of er zijn meer dan 3 opstellingen aanwezig zoals een tent, mobiele of stacaravan, mobilhome of elke ander mobiel verblijf, dan moet je een caravanvergunning aanvragen conform het decreet van 4 maar 1991 met betrekking tot de voorwaarden voor kampeer-caravanterreinen [5].


Deze vergunning is echter niet nodig wanneer je domein maximum 60 dagen per jaar gebruikt wordt door kamperende jeugdbewegingen die erkend zijn door de Franse, Vlaamse of Duitse Gemeenschap. Ook jeugdbewegingen erkend door alle andere lidstaten van de EU zijn toegelaten.Indien je officieel erkend wil worden als toeristische camping of boerderijcamping, moet je hiervoor een vergunning aanvragen bij het Commissariaat-Generaal  voor toerisme volgens de procedure vastgelegd in artikels D202 en volgende in het toerismewetboek. Er zijn heel wat kwaliteitscriteria waaraan je moet voldoen om een vergunning te verkrijgen. Je moet in ieder geval geen extra caravanvergunning aanvragen.Wanneer je een caravanvergunning verkrijgt of een vergunning bij het Commissariaat-Generaal voor toerisme, ben je niet meer verplicht om nog een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen.
Arnaud RANSY

Jurist, Vereniging van Steden en Gemeenten in WalloniëLees ook:

Welke regels gelden in Waalse bossen?

Een toeristisch logies verhuren mag, maar niet om het even hoe!

Enkele basisregels voor als je door het Zoniënwoud rijdt[1] https://wallex.wallonie.be/contents/acts/19/19701/14.html

[2] http://environnement.wallonie.be/legis/dnf/forets/foret025.htm

[3] http://www.foretdupaysdechimay.be/fr/dormir

[4] https://foretsainthubert.wixsite.com/entrelesseetlomme/bivouacs

[5] https://wallex.wallonie.be/contents/acts/10/10468/5.html